RoHS I+II

Het begrip RoHS komt van het Engelse Restriction of Hazardous Substances, oftewel Beperking van Gevaarlijke Stoffen. Dit is een EU-richtlijn waarvan de volledige Nederlandse titel luidt:

Richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De bedoeling van de richtlijn is het gebruik van zes stoffen in de elektronische industrie te verminderen.

Grafitronic werkt zover mogelijk en van toepassing volgens deze richtlijn. Het geen praktisch inhoud; loodvrij solderen. Maar ook bij het aankopen van componenten en onderdelen die wij vervangen bij klanten, zullen wij altijd streven naar onderdelen volgens de RoHS richtlijn.

TITEL: RoHS
Door: Grafitronic
Gepubliceerd: feb 11, 2014

Quick links

Categorieën

Onderwerpen

Meest bekeken